Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

71-80 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 307 สำหรับการค้นหา «กฎหมาย»

31 กรกฎาคม 2560, 9:30 น. มีผลแล้ว 2 กฎหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนปฏิรูปประเทศ” เหล่าทัพ พรึ๊บ!! นั่งกรรมการ

มาตรา 29 ระบุว่า กรณีที่การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท เป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรี หรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้วุฒิสภาทราบ ทั้งนี้หากวุฒิสภาเห็นว่า เป็นปัญหามติคณะรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเร็ว หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีไม 11

16 กรกฎาคม 2560, 3:05 น. เอาจริง! ปฏิรูปตำรวจ ปรับสวัสดิการ "ประทวน-สัญญาบัตร"

“เอาจริงสิ ครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเลย ครั้งนั้นเป็นเรื่องการเสนอแนวคิด ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะต้องมีผลออกมา เพราะถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้ว ไม่ใช่แค่การเสนอความคิดเห็นหรือการนำเสนอทางวิชาการ ไม่ใช่ข้อศึกษา แต่ต้องทำให้เกิดผลที่นำไปสู่การปฏิบัติ . “เช่นเดียวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจะต้องร่วมกันคิดว 25

2 กรกฎาคม 2560, 5:24 น. นายกฯ ยัน ใส่ใจแก้ปัญหาต่างด้าว ขอร่วมแก้ทั้งระบบ ยันดูแลเท่าเทียมอย่าเชื่อป้ายสีรัฐ

"ประยุทธ์" เผย รัฐบาลใส่ใจปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ย้ำรับฟังความเห็นผู้ประกอบการ แนะต้องร่วมกันแก้ไขทั้งระบบ พร้อมยืนยันดูแลแรงงานไทย-ต่างด้าวเท่าเทียม วอนอย่าหลงเชื่อวาทกรรมโจมตีรัฐ . “ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพในพันธะกรณีที่ทำไว้กับประเทศต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจะไม่ให้การใช้หรือไม่ใช้ พ.ร.ก.คนต่างด้าว เป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ อย่างไรก 25

23 มิถุนายน 2560, 7:23 น. มท.เล็งแก้กม.“เบี้ยคนพิการ-คนชรา” รองรับอี-เพย์เมนต์ เผย ปี 61 ใช้เกณฑ์เดิม คนพิการ 800 /เดือน คนชรา สูงสุด 90 ปี รับ1 พัน/เดือน

มท.เล็งแก้กฎหมาย “เบี้ยคนพิการ-คนชรา” รองรับระบบอี-เพย์เมนต์ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องส่งเงินสดผ่าน อปท. ป้องกันข้อครหา คาดโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันที ในไตรมาสสุดท้ายปี 60 เผยหนังสือแจ้ง “อบต.-เทศบาล”ซักซ้อมจัดงบ“เบี้ยคนพิการ-คนชรา” ปี 2561 ยังใช้เกณฑ์เดิม คนพิการ 800 บาท/เดือน คนชราตามขั้นบันได สูงสุด ครบ 90 ปีรับเบี้ย 1,000 บาท ส่วนข้อเสนอ เพิ่มเบี้ยคนชรา 20

9 มิถุนายน 2560, 5:49 น. ยกเลิก 4 กฎหมายล้าสมัย ยุค ”จอมพล ป.-จอมพลถนอม-พล.อ.เกรียงศักดิ์-พล.อ.เปรม”

ยกเลิก 4 กฎหมาย ล้าสมัย ยุค ”จอมพล ป.-จอมพลถนอม-พล.อ.เกรียงศักดิ์-พล.อ.เปรม” ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น “กม.ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2483 -กม.ควบคุมแร่ดีบุก ปี 2514-กม.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ปี 2522 และ กม.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 2) ปี 2524” . “ขณะที 13

9 พฤษภาคม 2560, 9:04 น. กทม.จ่อชดเชย 247 ล้าน บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง 282 รายการ ตามแนว 14 กม. “โปรเจกค์พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา”

กทม.ไฟเขียวค่าชดเชย 247 ล้านบาท จ่ายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง 282 รายการ ตามแนว 14 กิโลเมตร “โปรเจกค์พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” ให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า และ กลุ่มที่ปลูกสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกำหนด 4 แนวทาง จ่ายเฉพาะ “ค่าวัสดุที่ประเมิน-ค่าแรงงานก่อสร้าง 25-40 % ของค่าวัสดุตามลักษณะประเภทอาคาร-ค 20

28 เมษายน 2560, 3:48 น. รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ชี้แจงกรณีเหตุคนร้ายซุ่มโจรตีทหารพรานดับ 6 ที่จะแนะ

พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสมศักดิ์ศรีของชายชาติทหารที่ได้เสียสละแม้ชีวิต เพื่อความสงบสุขของพื้นที่ และของพี 12

12 เมษายน 2560, 4:21 น. รองโฆษก กอ.รมน.แถลงผลการจับกุม “ปัญญา ปิ” ผู้ต้องหาตามหมายจับลอบวางบึ้ม

รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงข่าวผลการจับกุม “นายปัญญา ปิ” ผู้ต้องหาตามหมายจับลอบวางระเบิด เผยจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเที่ยงธรรม . “จากกรณีดังกล่าว และจากเหตุการณ์วางระเบิดหลายจุดในพื้นที่ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให 10

8 เมษายน 2560, 6:26 น. สลค.เวียนหนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐ รับมือ“แนวทางเสนอร่าง กม.ตาม ม.77” ของ รธน.ฉบับใหม่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เวียนหนังสือถึงหน่วยงานรัฐ รับมือ แนวทางจัดทำ-เสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุต้องสอดคล้อง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ เผยต้องสอดคล้องกับหลักการและสาระสำคัญของ กฎหมาย 3 ฉบับ . “ให้มีการจัดทำคำชี 43

5 เมษายน 2560, 8:57 น. สตง. จี้ ผู้บริหารกทม.บังคับใช้กม.คุมอาคาร –ปูด! ป้ายยักษ์กว่า 200 แห่ง เมินคำสั่งให้รื้อถอน ตั้งแต่ปี 58

สตง. จี้ ผู้บริหารกทม. เร่งแก้ปัญหาการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขต กทม. หลังพบตลอด 3 ปี มีปัญหาเพรียบ พบ 2,561 อาคาร รวมทั้งอาคารที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ไม่ยื่นรายงานตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท แถมยังพบ โรงภาพยนตร์ ใน กทม. 241 โรง เพิกเฉย เหตุ กทม.ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แถมเมินรื้อป้ายขนาดใหญ่กว่า 200 แห่ง แม้มีคำสั่งให้รื้อถอน ตั้งแต่ปี 2558 . “แต่กลับมีอาคารเพิกเฉย 16