Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

211-211 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 211 สำหรับการค้นหา «กรม»

17 กันยายน 2557, 17:29 น. เปิดหลังบ้านนักเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปพลังงาน ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กับภรรยา “ม.ล.สมรดา ชุมพล”

ม.ล.กรกสิวัฒน์ :: “บางครั้งผมงานยุ่งก็ไม่อยากให้เขาต้องมาเครียดไปกับเรา พูดตรงๆ เลยงานที่ผมทำผมว่ามันอันตราย บางครั้งไปต่างจังหวัด กิ๊กก็อยากจะไปด้วย แต่ความจริงมันอันตรายมาก เพราะสิ่งที่เราพูดมันขัดผลประโยชน์ของคนอื่นที่เป็นผู้มีอิทธิพล เราก็ใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีเกราะกำบังอะไร การออกไปต่างจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวพอสมควร ผมก็ไม่อยากให 262