Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «ของขว ญจากพ อ»

9 มกราคม 2562, 12:42 น. Sea (ประเทศไทย) จัดโครงการประกวดบอร์ดเกม ส่งต่อหลักบริหารจัดการน้ำพร้อมต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัล

เผยแพร่: 9 ม.ค. 2562 19:42 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ วันนี้ (9 ม.ค.) Sea (ประเทศไทย) สานต่อโครงการประกวดบอร์ดเกม "ของขวัญจากพ่อ" ภายใต้หัวข้อ "จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์" ยกองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเติมความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พัฒนาสู่บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ พร้อมจับมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต 277