Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

71-80 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 371 สำหรับการค้นหา «คณะร ฐมนตร»

22 มิถุนายน 2560, 6:57 น. แจ้งอีกรอบ! เทศกาลเข้าพรรษา ปี 60 หยุดชดเชยแค่ 1 วัน

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ (หนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔) ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณี วันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห 11

20 มิถุนายน 2560, 9:40 น. "บิ๊กตู่" ชูไพรมารีโหวตปฏิรูปเพื่อได้รัฐธรรมาภิบาล ปัดดัดจริตพูดอังกฤษ ไม่รู้ยิ่งอยู่ยิ่งโง่ลงหรือเปล่า

"ประยุทธ์" ปล่อยอดีตแกนนำ 14 ตุลา พูด ถามอยู่ยาวถึง 10 ปี ได้อย่างไร ยันเลือกตั้งเกิดปี 61 ชี้ไพรมารีโหวตเป็นการปฏิรูปการเมืองไม่ใช่หรือ บอกต้องปรับเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ชูคนตอบ 4 คำถามทั่วไทยกว่า 9 หมื่น บอกใช้ภาษาอังกฤษหนักเพราะสื่อไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ได้ดัดจริต ยันเรือนรับรองใหม่เป็นหน้าตาของชาติ บอกเป็นนายกฯ มา 3 ปี ไม่รู้ยิ่งอยู่ยิ่งโง่ลงหรือเปล 11

16 มิถุนายน 2560, 7:56 น. "เรืองไกร" ยื่นผู้ตรวจฯ สอบร่าง กม.ยุทธศาสตร์

นายเรืองไกร กล่าวว่า ร่างพระบัญญัติ 2 ฉบับดังกล่าวทราบว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการพิจารณาวาระสองและสามในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ แต่จากที่ตนได้ตรวจสอบพบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเมื่อวันที่ 4 เม.ย. และนายกรัฐมนตรีลงนามหนังสือถึงประธาน สนช. ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้พิจารณาในวันเดียวกัน และเมื 9

16 มิถุนายน 2560, 3:07 น. เตรียมเสนอนายกฯ ใช้ ม.44 แก้ยาง

คือ 1. ให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ให้ได้ 40 % ของผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด และขยายการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น - การนำยางเป็นส่วนผสมเพื่อทำถนน - การสร้างโรงงานผลิตยางล้อแห่งชาติ - การส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยงานรัฐ , 2.การสนับสนุนโครงการต 29

13 มิถุนายน 2560, 6:35 น. คน อปท. โวย! มหาดไทย อ้างหนี้สาธารณูปโภคท้องถิ่นสูงถึง 1 พันล้าน ยก 2 เคส ใคร?? สมควรจ่ายค่าไฟฟ้า

คน อปท. โวย! มหาดไทย อ้างหนี้สาธารณูปโภคท้องถิ่นสูงถึง 1 พันล้าน ยกปัญหาค่าไฟฟ้า “ประปาหมู่บ้าน” มหาดไทย บริหารจัดการผิดพลาด ยกให้ “กรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน” ดูแลค่าไฟฟ้าแทน อปท. ไม่ได้วางแนวทางกรณีค่าไฟฟ้า ชี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดหนี้ ส่วนปัญหาค่าไฟฟ้า “สถานีสูบน้ำหมู่บ้าน” แม้ได้รับถ่ายโอนจาก “กรมชลประทาน” แต่ก็มีหนี 7

9 มิถุนายน 2560, 8:12 น. เปิด 16 มติครม.ในอดีต รัฐสั่งแก้ปัญหาหน่วยงานรัฐค้างหนี้รัฐวิสากิจ ไม่ต่างกัน! พบ 3 ยุค ติดหนี้ ไม่ต่ำกว่า 4 พันล้าน

เปิด 16 มติครม.ในอดีตถึงปัจจุบัน รัฐสั่งแก้ปัญหา“หนี้ค่าไฟ/น้ำประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าเน็ท” ที่ส่วนราชการค้างรัฐวิสากิจ ไม่ต่างกัน! เผยตัวเลขหนี้ 3 ยุค” พบปีงบฯ 60 หน่วยงานรัฐ ติดหนี้ 4,096 ล้านบาท ปีงบฯ 46 ติดหนี้ 4,372.6 ล้านบาท และ ปีงบฯ 43 ติดหนี้ 4,213 ล้านบาท ส่วนมาตรการฉบับใหม่ ”บิ๊กตู่” กำชับให้ชำระแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด . “ครม.เมื่อวันที 15

6 มิถุนายน 2560, 0:09 น. เผยวาระ ครม. 6 มิ.ย. 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งคงวาระสำคัญในครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน(รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ 2560 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) กระทรวงการคลังเสนอเรื 51

5 มิถุนายน 2560, 11:07 น. สลค.เวียนหนังสือ ปรับแนวทาง “ของบกลางปี 60ใหม่” -ยกเลิกมติ ครม. 4 ฉบับ ว่าด้วยการของบกลาง/ฉุกเฉิน

สลค.เวียนหนังสือ ยกเลิกมติ ครม. 4 ฉบับ ว่าด้วยการของบกลาง พร้อมกำหนด ระเบียบการใช้จ่ายงบกลาง/ฉุกเฉิน ปี 60 แทนเป็นการเฉพาะ แยกออกจากระเบียบการบริหารงบฯ 58 พร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางการของบกลาง/ฉุกเฉิน ของ“องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ระบุหากมีความจำเป็นต้องใช้งบกลาง ให้เสนอ ครม.อนุมัติหลักการ ก่อนส่งให้ “สำนักงบประมาณ” พิจารณาจัดสรร . “ให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 14

26 พฤษภาคม 2560, 13:30 น. ด่วน!!ม.44 ตั้ง 'บอร์ดคพอต.' ให้ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ให้ดําเนินการได้ ในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื 19

25 พฤษภาคม 2560, 4:11 น. Daily Market Outlook (25 พ.ค.60)

หุ้นเด่นวันนี้: WIIK (ราคาปิด 5.05; ซื้อ; ราคาเป้าหมาย AWS ที่ 6.70 บาท) • กนง.คงดอกเบี้ย ไว้ที่ 1.5% โดยมองว่าปัจจัยทางการเงินปัจจุบันยังเพียงพอที่จะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจับตาดู ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้และความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม SME (Bangkok Post) • เดินหน้ารถไฟเร็วสูงไทยจีน เปิดประมูลส.ค.นี้ นายอาคม 35