Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «ท มาไม โปร งใส»

18 ตุลาคม 2561, 8:01 น. “นิตินัย” เบี้ยวร่วมเสวนา “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” แฉปมเทอร์มินัล 2 ที่มาไม่โปร่งใส

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2561 15:01 ปรับปรุง: 18 ต.ค. 2561 15:20 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ “ทอท.พูดว่าต้องการติด 1 ใน 3 ของโลก แต่ตอนนี้ได้เพียงที่ 2 ของอำเภอเท่านั้น เราต้องคัดเลือกในเชิงคุณภาพ แต่กระบวนการไม่ได้ทำให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ข้อเท็จจริงควรต้องมีการศึกษาก่อนว่าควรสร้างเทอร์มินอล 2 จริงหรือไม่ ทั้งเรื่องรันเวย์ หลุมจอด พื้นที่รองรับผู้โดยสาร อีกเรื 44