Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

11-11 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 11 สำหรับการค้นหา «นาแห ว»

20 ธันวาคม 2557, 7:54 น. แห่สัมผัสลมหนาวภูเรือคึกคัก

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวภูเรือ สัมผัสลมหนาวและชมลานคริสต์มาส ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำ7.0องศาเซลเซียส อย่างคึกคัก นายวันชัย ชัยวิเศษ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย เปิดเผยว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื 12