Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «พาย เบบ นคา ถล ม ถนนทช 13 สายทาง จมน ำ»

18 สิงหาคม 2561, 8:34 น. พายุ”เบบินคา” ถล่ม ถนนทช. 13 สายทาง จมน้ำ

เผยแพร่: 18 ส.ค. 2561 15:34 โดย: MGR Online -ทางหลวงชนบทสาย นน.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 – บ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 7+000 - 8+000) ระดับน้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้) -ทางหลวงชนบทสาย นน.3008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 – บ้านศาลา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (กม.ที่ 3+000 - 3+500) ระดับน้ำท่วม 20 เซนติเมตร (กม. 8+750 - 8+760) ดินไหล 65