Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «ภาพอ มเพรสช นน สม»

6 มกราคม 2562, 11:20 น. รักเลย หลงเลย “ภูค้อ”...ทะเลหมอกมีชีวิต ภาพอิมเพรสชั่นนิสม์กลางผืนไพร/ปิ่น บุตรี

เผยแพร่: 6 ม.ค. 2562 18:20 โดย: ปิ่น บุตรี ในอดีตภูค้อเคยมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้ต่อมาจึงมีการประกาศให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นป่าชุมชนดังในปัจจุบัน เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกับภาครัฐช่วยกันดูแล(ตามข้อกำหนด กฎ กติกา ที่ตกลงร่วมกัน) โดยมีการกำหนดขอบเขตผืนป่าแห่งนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อกันไม 326