Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «รถส ญจรผ านไม ได»

5 กันยายน 2561, 7:39 น. ทช.เผยถนน 15 สายทางน้ำท่วมสูง รถสัญจรผ่านไม่ได้

เผยแพร่: 5 ก.ย. 2561 14:39 ปรับปรุง: 5 ก.ย. 2561 14:51 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ - ทางหลวงชนบทสาย นพ.3065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองสาหร่าย อำเภอบ้านแพง,ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 64-168 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้) - ทางหลวงชนบทสาย นพ.4058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346-บ้านดอนมะจ่าง อำเภอนาหว้า, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน 76