Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

41-50 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 141 สำหรับการค้นหา «เกษตรกร»

22 กุมภาพันธ์ 2560, 18:00 น. อัจฉริยะคนพันธุ์เล็ก ถอดสูตร “ยั่งยืน” ในธุรกิจ SME

“ตอนนั้นเลิกขายไก่เพราะไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เลยคิดหาอะไรทำที่มีประโยชน์ และเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ จนมาเจอวุ้นมะพร้าวบรรจุถ้วย ซึ่งส่วนใหญ่ที่วางขายกันอยู่จะใส่สารฟอกสีแทบทั้งนั้น เลยเกิดแนวคิดทำวุ้นมะพร้าวที่ไม่ใส่สารฟอกสี ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพผู้บริโภค” . “ตอนนั้นจริงๆ ก็ไม่ค่อยมีเงินหรอก แต่เล็งเห็นถึงความจำเป็น เพราะอย่างน้อยที่สุด ถ้าเราทำอะไรที 18

1 กุมภาพันธ์ 2560, 9:26 น. 3 ภาคีวิจัยขยายพันธุ์ "ปลาพลวงชมพู" ปลาเนื้ออรอ่ยขายที่ฮ่องกงโลละ 8,000

จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จเยือนราษฎร ณ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา ความว่า “ควรอนุรักษ์ปลาพันธุ์นี้ให้คงอยู่ และควรส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร” ทำให้ทีมวิจัย นำโดย ผศ. ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะ 51

1 มกราคม 2560, 11:26 น. รัฐบาลวางเป้าปี 2560 พัฒนาคนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดรับโลกในศตวรรษที่ 21

“นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือ คนไทย 4.0 ที่ต้องมีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมปรับแผนงานปี 60 เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องคนไทย 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นวาระสำคัญในทุกระดับ 11

1 มกราคม 2560, 9:04 น. นายกฯ สั่งปี60 เดินหน้าสร้างคนไทยรับนโยบาย 4.0

“นายกฯ เน้นย้ำว่า หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือ คนไทย 4.0 ที่ต้องมีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมปรับแผนงานปี 60 เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องคนไทย 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นวาระสำคัญในทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษา 17

15 ธันวาคม 2559, 18:00 น. “หงษ์ทองนาหยอด” สูตร ‘วิน-วิน’ โรงสีข้าวและชาวนา

“ถือเป็นนโนบายมาตั้งแต่รุ่น 1 แล้ว ที่บอกว่า เวลาเราจะดื่มน้ำ ก็ต้องรู้ว่าน้ำมาจากไหน ต้องรู้ต้นตอที่มา ซึ่งอุตสาหกรรมข้าวก็เช่นกัน ถ้าไม่มีเกษตรกร เราก็คงไม่มีอาชีพนี้ ฉะนั้นต้องไล่กลับไปที่เกษตรกรซึ่งเป็นต้นน้ำ โดยเราต้องดูแลเขาให้ดี เพราะถ้าเขาอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้” . “โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ ” “โครงการหงษ์ทองนาหยอด” . “เกษตรกรที 59

26 พฤศจิกายน 2559, 3:09 น. พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขในความทรงจำคนไทย คือหน่วยแพทย์พระราชทานช่วย ปชช. พื้นที่ห่างไกล

กรุงเทพโพลล์ สำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่าพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยคือ การมีหน่วยแพทย์พระราชทานคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ส่วนด้านโภชนาการทรงทดลองเพาะพันธุ์ข้าว และพระราชทานพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ขณะที่คนไทย 78.5 % น้อมนำการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได 7

17 ตุลาคม 2559, 10:22 น. อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันการขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปี 2560

ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า “จังหวัดในภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างสูงจำเป็นต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตอย่างเป็นระบบ ซึ่ง อีสท์ วอเตอร์ ได้บริหารจัดการน 3

8 มิถุนายน 2559, 18:00 น. “farmfactory” สลัดจานด่วน! ลงทุนด้วย “หัวใจ”

แต่ทำไมถึงคิดแหกคอกออกมาเป็น “เกษตรกร” โดยเริ่มจากเงินเก็บออมที่มีอยู่แค่ 3 แสนบาท! แต่การเริ่มธุรกิจของคนวัย 24-25 ปี ไม่ใช่เรื่องง่าย เขาอยากปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แต่ก็ไม่มีความรู้มาก่อน แถมภูเก็ตยังเป็นเมืองฝน 8 แดด 4 มีมรสุมเข้าเป็นระยะๆ สนามปราบเซียนของคนทำเกษตรชัดๆ คนอาจว่าอยู่ในตระกูลดัง คงมีเงินถุงเงินถังมาถลุงเต็มที่ แต่คนหนุ่มสารภาพว่า เขาเริ 62

20 มีนาคม 2559, 22:49 น. ห่วงวิกฤติภัยแล้งซ้ำศก. เอกชนประหยัดน้ำ 30 %

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จึงเห็นภาครัฐและเอกชนระดมโหมกระหน่ำ รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ฉายภาพถึงแนวทางการรับมือของภาครัฐไปบ้างแล้ว วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 5:49 น. เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริง ๆ !! สำหรับประเทศไทยปีนี้หลังต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ยังหนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยกลับต้องมาเจอ “วิกฤติภัยแล้ง” ที่ประกาศออกมาแล 22

14 มีนาคม 2559, 11:27 น. "สมคิด"สั่งธ.ก.ส.เดินหน้า"1 เอสเอ็มอี 1 ชุมชน"

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การปฏิรูปภาคเกษตรทำไปหลายโครงการไปช่วยค้ำจุนรายได้เกษตรกร ในภาวะราคาสินค้าตก เงินกองทุนหมู่บ้าน 6 แสนล้านบาทนั้น ให้ชาวบ้านกู้ไปพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะปลูก ปรับมาปลูกพืชหลายประเภทมาเสริมพืชที่ราคาตก เดินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการปรับพฤติกรรมค่อยๆเริ่ม ขณะที่กระทรวงเกษตรฯนำร่อง ธนาคารเพื 48