Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «เอบ แอล»

11 มกราคม 2558, 10:56 น. ส.ยัดห่วงกระจายฐานบาสเกตบอลสู่ทุกภาค

"พิพัฒน์ ลาภปรารถนา" ประมุขใหญ่ยัดห่วงไทย พอใจการพัฒนากีฬายัดห่วงไทยช่วงปีที่ผ่านมา จน 7 องค์กรหลักร่วมหนุนเต็มที่ ทำให้ผลงานดีขึ้นตามลำดับ งานต่อไปหวังทีมหญิงป้องแชมป์ซีเกมส์ ส่วนทีมชายลุ้นคว้าทอง พร้อมเพิ่มศึกแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลตลอดทั้งปี และกระจายไปให้ทั่วประเทศ นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงปีที 53