Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

141-141 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 141 สำหรับการค้นหา «โคราช»

21 กันยายน 2557, 5:03 น. ร่วมปั่นจักรยานวันคาร์ฟรีเดย์

หลายจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมวัน "คาร์ฟรีเดย์" เพื่อรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ การใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมจักรยาน และกลุ่มผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรม 68