Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“WELCOME TO THE GOOD LIFE” ชีวิตดีๆ ที่เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

13 กันยายน 2560, 7:37 น.
13 0
“WELCOME TO THE GOOD LIFE” ชีวิตดีๆ ที่เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆ ทางไลฟ์สไตล์และรีเทล ตอกย้ำภาพความเป็น “Curator of Taste” หรือผู้คัดสรรที่สุดของรสนิยม ผ่านแคมเปญ “Welcome To The Good Life” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนพื้นที่รีเทลให้กลายเป็นพื้นที่จุดประกายให้คนทุกคนเริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจการมีชีวิตดีๆ จากบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และพาร์ทเนอร์ ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับทุกคน .

Good Life Story - หรั่ง - สุรศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ “ชีวิตดีๆ” Good Life Good Life Good Life Good Life Good Life .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0