Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ประเพณีหนึ่งเดียวในไทย ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่

16 มกราคม 2562, 8:34 น.
720 0
“ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ประเพณีหนึ่งเดียวในไทย ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2562 15:34 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำหรับประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน ชุดปฐมฤกษ์ เข้าสู่วิหารพระเจ้าใจ๋ดีจำนวน 62 คัมภีร์ นิทรรศการคัมภีร์ใบลานมีชีวิต (สาธิตกิจกรรมกว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จำนวน 10 ฐาน) เชิญชมขบวนอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์อันตระการตาที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 39 ขบวน พิธีกวนข้าวทิพย์ ข้าวแดง พิธีอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์ ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแดดแล้วประดิษฐาน บนหอพระไตรปิฎกอักขระล้านนา(หอฟ้า)

....................................................................................................

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0