Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

พลังท้องถิ่นไท เปิดตัว “30 ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ” มั่นใจได้ที่นั่งในกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน

3 มกราคม 2562, 9:26 น.
119 0
พลังท้องถิ่นไท เปิดตัว “30 ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ” มั่นใจได้ที่นั่งในกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน

เผยแพร่: 3 ม.ค. 2562 16:26 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร พรรคได้เปิดแนวคิดกระจายอำนาจกรุงเทพมหานครให้ 2,000 ชุมชนในกรุงเทพฯ มีอำนาจในการบริหารชุมชนด้วยตนเอง โดยจะมอบให้ชุมชนละ 1 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นในหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเรียนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างอาชีพในชุมชนด้วยเช่นกัน .

“การกระจายอำนาจในเขตกรุงเทพมหานครตามนโยบายของพรรคพลังท้องถิ่นไทนั้น จะทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร และหลังจากนี้จะสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และนี่ถือเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่พรรคการเมืองจะมองเห็นว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครแท้จริงก็สาเหตุมาจากปัญหาการพัฒนาแบบกระจุกตัว ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพชีวิตภายในชุมชน”

ด้าน นายประสบโชค ธรรมรักษา ว่าที่ผู้สมัคร เขตบางเขน นักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรค กล่าวว่า "ในฐานะที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ ก่อนอื่นผมต้องเข้าไปรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นจากแต่ละชุมชนในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเชียลมีเดียของพรรค ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น เราต้องเริ่มต้นจากการรับฟังก่อนถึงจะรู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทุกขั้นตอนการทำงาน ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนต้องมีอำนาจมากกว่ารัฐครับ"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0