Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 7 จว

6 มกราคม 2562, 1:13 น.
100 0
เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 7 จว

คุณภาพน้ำ : คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค : ค่าความเค็ม แม่น้ำบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ตั้งแต่ 28 ธ.ค.61) อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง สำหรับคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร : ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ แม่น้ำนครชัยศรี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.61)

ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถานการณ์กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก”ส่งผลกระทบให้เกิดวาตภัย ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ทุกจังหวัดภาคใต้ (16 จ.82 อ.391 ต. 2572 ม. 28 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 179,868 ครัวเรือน 539,847 คน เสียชีวิต 2 ราย)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0