Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผลการค้นหา

1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก 1 สำหรับการค้นหา «ตากธ มม ตานข าวใหม ห งไฟพระเจ า»

16 มกราคม 2562, 8:34 น. “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ประเพณีหนึ่งเดียวในไทย ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2562 15:34 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ สำหรับประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน ชุดปฐมฤกษ์ เข้าสู่วิหารพระเจ้าใจ๋ดีจำนวน 62 คัมภีร์ นิทรรศการคัมภีร์ใบลานมีชีวิต (สาธิตกิจกรรมกว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จำนวน 10 ฐาน) เชิญชมขบวนอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์อันตระการตาที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 39 ขบวน พิธีกวนข 589